Notícies

Tota l'actualitat del món de la gestió cultural

« tornar a notícies

Comunicat a favor de la llibertat d'expressió i la democràcia

COMUNICATS POSICIONAMENT APGCC 20 Setembre 2017

COMUNICAT
Davant la vulneració de les llibertats pròpies d’un país en democràcia (llibertat d’impremta, reunió i expressió) i la manera com es veu precaritzada en dies com els d’avui la capacitat de decidir de les persones que viuen a Catalunya, l’APGCC es posiciona clarament al costat  de la llibertat d’expressió i del dret a decidir, condemnant qualsevol acció repressiva que pugui impedir l’exercici d’aquests drets fonamentals i manifesta el seu suport públic a totes les persones, entitats i institucions catalanes que treballen per garantir aquests drets.


L’APGCC considera que les multes, amenaces d’inhabilitació o penes de presó a funcionariat, càrrecs electes i a la ciutadania del poble català, així com les intervencions a impremtes i mitjans de comunicació són del tot inacceptables en un país en democràcia, ja que no van en la línia indicada per trobar una solució a la situació política actual, recolzada pels Drets Humans i les llibertats fonamentals d’una cultura de pau, lliure i no-coaccionada. També ens mostrem en desacord amb portar a judici a persones que per idees polítiques divergents amb l’estat i d’una manera pacífica volen expressar lliurement el seu dret a vot en un referèndum.


Des del seu màxim respecte a la pluralitat de les persones associades, l’APGCC es continuarà posicionant a favor dels Drets Humans i de la cultura de pau, recolzant la llibertat d’expressió d’una manera cívica i pacífica.


 


Barcelona, 20 de setembre de 2017


 


COMUNICADO
Ante la vulneración de las libertades propias de un país en democracia (libertad de imprenta, reunión y expresión) y la manera como se ve precarizada en días como los de hoy la capacidad de decidir de las personas que viven en Cataluña, la APGCC se posiciona claramente al lado de la libertad de expresión y del derecho a decidir, condenando cualquier acción represiva que pueda impedir el ejercicio de estos derechos fundamentales y manifiesta su apoyo público a todas las personas, entidades e instituciones catalanas que trabajen para garantizar estos derechos.


L’APGCC considera que las multas, amenazas de inhabilitación o penas de prisión a funcionariado, cargos electos y a la ciudadanía del pueblo catalán, así como las intervenciones a imprentas y medios de comunicación son del todo inaceptables en un país en democracia, ya que no van en la línea indicada  para encontrar una solución a la situación política actual, apoyada por los Derechos Humanos y las libertades fundamentales  de una cultura de paz, libre y no coaccionada. También nos mostramos en desacuerdo con llevar a juicio a personas que por ideas políticas divergentes con el estado de una manera pacífica quieren expresar libremente su derecho a voto en un referéndum.


Desde su máximo respeto a la pluralidad de las personas asociadas, la APGCC  continuará posicionándose a favor de los Derechos Humanos y de la cultura de paz,  respaldando la libertad de expresión de una forma  cívica y pacífica.


 


Barcelona 20 de septiembre de 2017


 


COMMUNIQUE


 


In the face of the violation of some of the core freedoms of a democratic country (freedom of press, assembly and expression) and observing the way in which the right to decide of the people who live in Catalonia is today under threat, the APGCC takes stance for freedom of expression and the right to decide. The APGCC condemns any repressive action that can prevent the exercise of these fundamental rights and expresses its public support to all the people, organisations and institutions in Catalonia that work to guarantee these rights.


The APGCC believes that the fines, the threats of suspension from office and the threats of imprisonment for civil servants, for elected officials and for Catalan citizens, as well as the operations against the printing houses or the media, are totally unacceptable in a democratic country. These measures do not lead to finding a solution to the current political situation, which should be based on Human Rights and the fundamental freedoms of a free and non-forced Culture of Peace. We also show our disagreement with the measures to bring to trial people who, with political ideas that diverge from those of the State, wish to freely and peacefully express their right to vote in a referendum.


While fully respecting the plurality of members of our organisation, the APGCC will continue to express its support for Human Rights and Culture of Peace, and the promotion of freedom of expression in a civic and peaceful way.


 


20th September  2017, Barcelona

Descarrega l'arxiu adjunt

Deixa el teu comentari

Per poder introduir comentaris has d'identificar-te com a soci de l'APGCC.

Cercador de notícies

Per paraula

Per data

Per tipus de notícia